meclııışııı mebusan ne demek?

  1. Halk tarafından seçilen meb'usların meclisi. Millet Meclisi. (Osmanlıca'da yazılışı: mecl--ııış-ııı-- mebusan)

meclııışııı ayan

  1. Osmanlı İmparatorluğu zamanında hükümet tarafından seçilmiş olan meclis. (Bunun karşılığı, zamanımızda, senato meclisidir.) (Osmanlıca'da yazılışı: mecl--ııış-ııı-- a'yân)

meclııışııı ülfet

  1. Konuşma meclisi. (Osmanlıca'da yazılışı: mecl--ııış-ııı-- ülfet)

mebusan

  1. Meb'uslar. Milletvekilleri. (Osmanlıca'da yazılışı: meb'usân)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

meclııışııı ayanmeclııışııı ülfetmeclııışııı vükelamebusanmebusmebusemebusiyetmebuslukmebucmebunmebadmebadimebadii zaruriyyemebahııışııı ilmiyemebahis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın