meclııışııı ayan ne demek?

 1. Osmanlı İmparatorluğu zamanında hükümet tarafından seçilmiş olan meclis. (Bunun karşılığı, zamanımızda, senato meclisidir.) (Osmanlıca'da yazılışı: mecl--ııış-ııı-- a'yân)

meclııışııı mebusan

 1. Halk tarafından seçilen meb'usların meclisi. Millet Meclisi. (Osmanlıca'da yazılışı: mecl--ııış-ııı-- mebusan)

meclııışııı ülfet

 1. Konuşma meclisi. (Osmanlıca'da yazılışı: mecl--ııış-ııı-- ülfet)

ayan

 1. Osmanlılarda, XVIII. yüzyıldan bu yana illerin yönetiminde yetki kazanmış yerli kişiler
 2. Meclisi üyesi
 3. Varlıklar, nesneler, eşya
 4. İleri gelenler. Bir şehrin ileri gelenleri.
 5. Belli, açık.
 6. Senato, senato üyeleri.
 7. Osmanlılarda, bir kentin ileri gelenleri
 8. Sözü dinlenen, saygın, otoriter kadın.
 9. (İyan) Aşikar. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebileceği.
 10. (Ayn. C.) Gözler. (Osmanlıca'da yazılışı: a'yan)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

meclııışııı mebusanmeclııışııı ülfetmeclııışııı vükelaayanayan beyanayan meclisiayan olmakayanaayançayandonayanferayanı sabiteayanoğluayaaya aitaya inisaya kemeriaya sofya
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın