meclııışııı vükela ne demek?

  1. Kabine toplantısı. Bakanlar kurulu toplantısı. (Osmanlıca'da yazılışı: mecl--ııış-ııı-- vükelâ)

meclııışııı ayan

  1. Osmanlı İmparatorluğu zamanında hükümet tarafından seçilmiş olan meclis. (Bunun karşılığı, zamanımızda, senato meclisidir.) (Osmanlıca'da yazılışı: mecl--ııış-ııı-- a'yân)

meclııışııı mebusan

  1. Halk tarafından seçilen meb'usların meclisi. Millet Meclisi. (Osmanlıca'da yazılışı: mecl--ııış-ııı-- mebusan)

vükela

  1. Osmanlı İmparatorluğunda bakanlar.
  2. Vekiller.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

meclııışııı ayanmeclııışııı mebusanmeclııışııı ülfetvükelavükubvükulvücubvücubıvücubı sıgasıvücubı sıygası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın