kültür balıkçılığı ne demek?

 1. Belli merkezlerde özel olarak hazırlanmış havuzlarda bilimsel yöntemlerle balık üretme işi.
 2. Ekonomik değere sahip balıkların havuz, ağ kafes gibi sınırlı alanlarda besiye alınmasıyla döllenme d

kültür

 1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü
 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
 4. Bireyin kazandığı bilgi.
 5. Tarım.
 6. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.
 7. Kültür
 8. Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi yerinde yetiştirilmesi.
 9. Laboratuvar ortamında mikroorganizmaların uygun besi yerlerinde çoğaltılması işlemi.
 10. Uygun ortamda çoğaltılmış hücreler.

kültür akımı

 1. Bir toplumun kültüründen bazı ögelerin başka bir topluma geçişi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kültürkültür akımıkültür alanıkültür basamağıkültür bitkilerikültür bitkisikültür boşluğukültür buyonukültür çağları kuramıkültür çatışmasıkültkültekültekkültiginkültivarbalıkçılığa aitbalıkçılıkbalıkçılık bilgisibalıkçılık bilimibalıkçılık ekonomisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın