magna ne demek?

  1. Büyük.
  2. Büyük.Dgr.: anat. magna
  3. Durmak.
  4. (la)Magna

magna carta

  1. Kişisel özgürlük yasası, magna karta
  2. Kral John tarafından 1215'te çıkarılan ve halkın bireysel hak ve dokunulmazlıklarını tanıyan siyasal belge
  3. Kişisel özgürlüğü savunan herhangi bir anayasa.

magna charta

  1. Magna Karta, kralların gücünü sınırlayan ve 1215 senesinde Kral John tarafından imzalanan İngiliz Anayasa taslağŸı; hak ve özgürlüklerin anayasa ile güvenceye alınması

Türetilmiş Kelimeler (bis)

magna cartamagna chartamagna kartamagnafilmmagnafluks testimagnaflux testmagnaliummagnaliyummagnalyummagnanimitymagnmagabbemagabıtmagabinmagadhamagadir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın