magna charta ne demek?

  1. Magna Karta, kralların gücünü sınırlayan ve 1215 senesinde Kral John tarafından imzalanan İngiliz Anayasa taslağŸı; hak ve özgürlüklerin anayasa ile güvenceye alınması

magna carta

  1. Kişisel özgürlük yasası, magna karta
  2. Kral John tarafından 1215'te çıkarılan ve halkın bireysel hak ve dokunulmazlıklarını tanıyan siyasal belge
  3. Kişisel özgürlüğü savunan herhangi bir anayasa.

magna karta

  1. (en)Magna Carta.

charta

  1. Belge
  2. Kişisel özgürlükle ilgili yasa
  3. İlaçlı kağıt
  4. Büyük ferman

Türetilmiş Kelimeler (bis)

magna cartamagna kartamagnamagnafilmmagnafluks testimagnaflux testmagnaliummagnaliyummagnalyummagnanimitymagnmagabbemagabıtmagabinmagadhamagadirchartachartchart areachart as windowchart axischart by microsoft excelcharchar a bancchar a banc charabancchar colorchar leftcha chachabadchabbashChabertiaChabertia ovina
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın