magna carta ne demek?

  1. Kişisel özgürlük yasası, magna karta
  2. Kral John tarafından 1215'te çıkarılan ve halkın bireysel hak ve dokunulmazlıklarını tanıyan siyasal belge
  3. Kişisel özgürlüğü savunan herhangi bir anayasa.

magna charta

  1. Magna Karta, kralların gücünü sınırlayan ve 1215 senesinde Kral John tarafından imzalanan İngiliz Anayasa taslağŸı; hak ve özgürlüklerin anayasa ile güvenceye alınması

magna karta

  1. (en)Magna Carta.

carta

  1. Yellenme.
  2. (en)[Carta] charta, written contract or document.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

magna chartamagna kartamagnamagnafilmmagnafluks testimagnaflux testmagnaliummagnaliyummagnalyummagnanimitymagnmagabbemagabıtmagabinmagadhamagadircartacartablecartadakcartadancartadan suddenlycartagecartage goodscartagena groupcartagena grubucartayı çekmekcartcart cart ötmekcart curtcart curt etmekcart horse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın