müzik biterken armonik zincirlemeler bütünü ne demek?

 1. (en)Caesura.

müzik

 1. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki.
 2. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.
 3. Bir filmde ya da televizyon yayınında kullanılan, özgün ya da derleme her çeşit müziği anlatır genel terim.
 4. (Bak: Musiki)
 5. Duygu, düşünce ve imgeleri, tek ya da çok sesli olarak türlü biçimlerde anlatma sanatı; bu biçimde düzenlenmiş eserlerin söylenmesi ya da çalınması.
 6. Öğrencilere kendi sesleriyle şarkı söylemek,müzik dilini doğru olarak okuyup yazmak, herhangi bir çalgı çalmak, değerlimüzik parçalarını dinlemekten zevk almak ve bu parçaları yorumlamak için gerekli bilgi, beceri ve beğeyi kazandırmak amacıyle okutulan ders.
 7. (en)Music.
 8. (en)Track.
 9. (al)Musik
 10. (fr)Musique

müzik adami

 1. (en)Troubadour

armonik

 1. Temel sesin tam katı frekansa sahip ses.
 2. Armoni ile ilgili olan.
 3. Armonika
 4. Biri diğerinin tam katı frekansa sahip iki sesin bir arada tınlaması.
 5. (en)Harmonic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

müzikmüzik adamimüzik aleti gösterir misinizmüzik anahtarimüzik başyöneticisimüzik belleğimüzik bilimcimüzik bilimimüzik cdmüzik çalmakmüzimüzicmüziçmüziğe aitmüziğe eşlik etmekbiterbitertanolbitebite aitbite and a supbite backbite nails
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın