müzik başyöneticisi ne demek?

 1. Bir tiyatroda müzik işlerini tasarlayan, uygulatan ve denetleyen sorumlu kişi.
 2. (en)Musical director.
 3. (fr)Directeur général de la musique

müzik

 1. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki.
 2. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.
 3. Bir filmde ya da televizyon yayınında kullanılan, özgün ya da derleme her çeşit müziği anlatır genel terim.
 4. (Bak: Musiki)
 5. Duygu, düşünce ve imgeleri, tek ya da çok sesli olarak türlü biçimlerde anlatma sanatı; bu biçimde düzenlenmiş eserlerin söylenmesi ya da çalınması.
 6. Öğrencilere kendi sesleriyle şarkı söylemek,müzik dilini doğru olarak okuyup yazmak, herhangi bir çalgı çalmak, değerlimüzik parçalarını dinlemekten zevk almak ve bu parçaları yorumlamak için gerekli bilgi, beceri ve beğeyi kazandırmak amacıyle okutulan ders.
 7. (en)Music.
 8. (en)Track.
 9. (al)Musik
 10. (fr)Musique

müzik adami

 1. (en)Troubadour

Türetilmiş Kelimeler (bis)

müzikmüzik adamimüzik aleti gösterir misinizmüzik anahtarimüzik belleğimüzik bilimcimüzik bilimimüzik biterken armonik zincirlemeler bütünümüzik cdmüzik çalmakmüzimüzicmüziçmüziğe aitmüziğe eşlik etmekbaşyönetmenbaşyönetmenlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın