mütehassıs olmak ne demek?

 1. Duygulanmak.
 2. İhtisas sahibi olmak, uzmanlaşmak.
 3. (en)Be touched
 4. (en)Be moved

mütehassıs hakem

 1. Bk. uzman yargıcı

mütehassıs

 1. Uzman.
 2. Bir işin hakikatını, içyüzünü çok iyi bilen. Bir meslekte mahir olan.
 3. (en)Specialist.
 4. (en)Expert uzman.
 5. (en)Expert.
 6. (en)Connoisseur.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mütehassıs hakemmütehassısmütehassıslıkmütehassılmütehassınmütehasımmütehasımeynmütehasımınmütehasidolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın