mümkün olarak ne demek?

  1. (en)Possibly.

mümkün olabildigince

  1. (en)As far as possible

mümkün olduğu kadar çabuk

  1. (en)As soon as possible.

olarak

  1. (en)As, qua.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mümkün olabildigincemümkün olduğu kadar çabukmümkün olduğuncamümkün olduğunca faydalanmakmümkün olduğunca hızlımümkünmümkün değilmümkün hale getirmekmümkün kılmakmümkün mertebemümkinmümkinatmümkinül vücudmümkutmümacedemümadehamümahademümahalemümahhasolarakolarak anolarak bilmekolarak bulunmakolarak buraya kopyalaolarak görmekolarak görünmekolarak ise alolarak kabul etolarak sonuçlanmakolaola kiolabildiğinceolabildiğince çabukolabildiğince faydalanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın