mümkün olduğu kadar çabuk ne demek?

 1. (en)As soon as possible.

mümkün

 1. Muhtemel, olabilir, olası.
 2. Bk. olumsal
 3. (en)Possible.
 4. (en)Feasible.
 5. (en)Probable.
 6. (en)Likely.
 7. (en)Earthly.
 8. (en)Doable.

mümkün değil

 1. (en)There is no question of.

kadar

 1. Ölçüsünde, derecesinde
 2. Büyüklüğünde, genişliğinde.
 3. Dek, değin
 4. Gibi
 5. Denli
 6. Süre belirten bir söz
 7. Miktarda, derecede
 8. Gösterme sıfatlarından biriyle bir sayıdan sonra geldiğinde kesinlikle belli olmayan bir niceliği belirten bir söz
 9. (en)As much as.
 10. (en)As far as.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mümkünmümkün değilmümkün hale getirmekmümkün kılmakmümkün mertebemümkün olabildigincemümkün olarakmümkün olduğuncamümkün olduğunca faydalanmakmümkün olduğunca hızlımümkinmümkinatmümkinül vücudmümkutmümacedemümadehamümahademümahalemümahhasolduğu gibiolduğu gibi kalanolduğu gibi koruyanolduğu haldeolduğu takdirdeolduğu zamanolduğuna inanmakolduğundaolduğundan az göstermekolduğundan başka görünmekolduoldu olacakoldu olanlaroldubittioldold ageold age annuityold age asylumold age insurance
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın