lahika i mülkiyyet ne demek?

 1. Bk. iyelik ekleri

iyelik ekleri

 1. Adın karşıladığı nesnenin bir şahsa veya nesneye ait olduğunu belirten çekim ekleri. Türkçeniniyelik ekleri şunlardır: || teklik 1. şahıs: +(I)m / +(U)m: iş+i+m, saz+ı+m, yol+u+m, yüz+ü+m || teklik 2. şahıs: +(I)n / +(U)n: iş+i+n, saz+ı+n, yol+u+n yüz+ü+n || teklik 3. şahıs: +I / +U, +sI / +sU: iş+i, saz+ı yol+u, yüz+ü, baba+sı, yolcu+su, görücü+sü || Çokluk 1. şahıs: +(I)m(I)z / +(U)muz: iş+i+miz, saz+ı+mız, yol+u+muz, yüz+ü+müz || Çokluk 2. şahıs: +(I)n(I)z / +(U)nuz: iş+i+niz, saz+ı+nız, yol+u+nuz, yüz+ü+nüz || Çokluk 3. şahıs: +lArI: iş+ler+i, saz+lar+ı, yol+lar+ı, yüz+ler+i vb.
 2. (en)Possessive suffix.
 3. (fr)Suffixe possessif

lahika i müteahhire

 1. Bk. sonek

lahika i mütekaddime

 1. Bk. ön ek

i

 1. Tikel olumlu önermenin simgesi.
 2. Optikçe inaktifliği göstermek için simge.
 3. Iso- için simge.
 4. Van't Hoff faktörü. (II)
 5. (en)Ninth letter of the English alphabet.
 6. Bir (romen)
 7. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi
 8. I harfi şeklinde herhangi bir şey
 9. Romen rakamlannda bir sayısı.
 10. Fusel oil bazı içkiler yapı Iırken meydana gelen bir çeşit karışık ve za rarlı alkol

mülkiyyet

 1. Iyelik. ~ i muhâfaza kaydı: iyeliği saklı tutma yazgısı. ~ in nakli: iyeliğin geçirilmesi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

lahika i müteahhirelahika i mütekaddimelahikalahika i aidiyetlahika i tekıdlahiklahilahiblahiflahlahalahametlahanlahanaii 0i accepti adore youi agreei agree thati am a bankeri am a housewifei am a lesbiani am a managerababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın