kul köle olmak ne demek?

 1. Tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak.

kul

 1. Tanrı'ya göre insan, abd.
 2. Köle
 3. Karavaş.
 4. De, söyle, bildir (mealinde emirdir)("Kul" kelimesi Kur'anın çok yerlerinde mezkur veya mukadderdir. "Kul" emri risalet ve nübüvvete işarettir. İ.İ.)Türkçede "Kul", emir dinleyen hizmetkar, Allah'ın mahluku, Allah'a itaat ve ibadet eden veya köle manasındadır.
 5. (en)Creature.
 6. (en)Slave.
 7. (en)Servant.
 8. (en)Helot.
 9. (en)Vassal.
 10. (en)Subject.

kul akçesi

 1. Osmanlılarda, devşirme çocuklarının giyecek giderlerini karşılamak üzere devşirildikleri yerler halkından her oğlan başına alınan para.

köle

 1. Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir, abd.
 2. Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse.
 3. Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse.
 4. Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan ya da başkasından satın alınan erkeklere verilen ad.
 5. Bir mal gibi alınıp satılan, kişisel hakları bulunmayan ve kendi tükettiğinden daha fazlasını üreterek artık ürün yaratan kişi.
 6. T. Bütün tarihi devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. (İslamiyet köleliği en adil usullerle kaldırmağa çalışmış ve Resul-i Ekrem (A.S.M.), insanları kölelikten kurtarmayı ibadet olarak ilan etmiştir.)
 7. (en)Bondswoman, bondwoman.
 8. (en)Servile.
 9. (en)Slave.
 10. (en)Bondsman.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kulkul akçesikul azmayınca hak yazmazkul bırakımıkul cinsikul çavuşukul hakkıkul kahyasıkul kardeşikul kethüdasıkuku bandku hummasıku klu klanku klux klanköleköle ahlakıköle alan kişiköle emeğiköle gemisiköle gibiköle gibi çalışmakköle gibi çalıştıran kimseköle gibi çalıştıran patronköle gibi çalıştırılan kimsekölçerköbürgeköçeköçekköçek havasıköçekçe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın