kul kethüdası ne demek?

 1. Kul kâhyası.
 2. Bk. kethüdabey.

kul

 1. Tanrı'ya göre insan, abd.
 2. Köle
 3. Karavaş.
 4. De, söyle, bildir (mealinde emirdir)("Kul" kelimesi Kur'anın çok yerlerinde mezkur veya mukadderdir. "Kul" emri risalet ve nübüvvete işarettir. İ.İ.)Türkçede "Kul", emir dinleyen hizmetkar, Allah'ın mahluku, Allah'a itaat ve ibadet eden veya köle manasındadır.
 5. (en)Creature.
 6. (en)Slave.
 7. (en)Servant.
 8. (en)Helot.
 9. (en)Vassal.
 10. (en)Subject.

kul

 1. Tanrı'ya göre insan, abd.
 2. Köle
 3. Karavaş.
 4. De, söyle, bildir (mealinde emirdir)("Kul" kelimesi Kur'anın çok yerlerinde mezkur veya mukadderdir. "Kul" emri risalet ve nübüvvete işarettir. İ.İ.)Türkçede "Kul", emir dinleyen hizmetkar, Allah'ın mahluku, Allah'a itaat ve ibadet eden veya köle manasındadır.
 5. (en)Creature.
 6. (en)Slave.
 7. (en)Servant.
 8. (en)Helot.
 9. (en)Vassal.
 10. (en)Subject.

kul akçesi

 1. Osmanlılarda, devşirme çocuklarının giyecek giderlerini karşılamak üzere devşirildikleri yerler halkından her oğlan başına alınan para.

kethüda

 1. Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse, kâhya.
 2. Zenginlerin ve devlet adamlarının buyruğunda çalışan ve onların birtakım işlerini gören kişi.
 3. (en)Chamberlain.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kulkul akçesikul azmayınca hak yazmazkul bırakımıkul cinsikul çavuşukul hakkıkul kahyasıkul kardeşikul köle olmakkuku bandku hummasıku klu klanku klux klankethüdakethüda beykethüda bölüğükethüda yı bevvabınkethüda yı sadr ı ali
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın