korda ne demek?

 1. Şerit
 2. Bk. sırt ipliği
 3. Kordon, kiriş, tel.
 4. Sırt ipliği.
 5. (en)Chorda.
 6. (la)Chorda dorsalis

şerit

 1. Herhangi bir maddenin dar, düz, ince ve uzun parçası.
 2. Bir kara yolunda trafik çizgileri ile ayrılmış bölümlerden her biri.
 3. Tayfta birbirine yakın iki dalga boyu arasında kalan parça.
 4. Şeritgillerden, vücudu yassı, birbirine kenetlenmiş boğumları bulunan ve bazısı metrelerce boyda olan bir bağırsak asalağı, tenya, sığır tenyası, sığır şeridi, abdestbozan.
 5. Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
 6. Dar, uzun kıyı parçası.
 7. Koşut ve birbirine yakın iki çizgi arasında kalan alan parçası; tayfda birbirin yakın iki dalga boyu arasında kalan parça.
 8. Bk. saydam resim kuşağı
 9. Bk. kuşak
 10. Bk. mıknatıslı kuşak

sırt ipliği

 1. Kordalı hayvanlarda görülen ilk destek organı. Embriyoda ilk bağırsağın üzerinde meydana gelen ince uzun ve kıkırdak sertliğindeki iskelet olup balıklardan itibaren yüksek hayvanlarda yalnız embriyoda bulunur ve yerini omurga alır. Korda, notokorda.
 2. Omurgalı hayvanlarda, embriyonel dönemde sırt bölgesinde, uzunlamasına yerleşen, omurgayı oluşturacak olan hücre kümesinin oluşturduğu ektoderm kökenli omurga taslığı, notokorda, notokord, korda dorsalis. Kıkırdak sertliğinde ilkel omurga ve ilk destek organı olup erişkin kanatlı ve memelilerde sırt ipliği kalıntılarına, omurlar arası disklerin yumuşak kısımlarında rastlanır.
 3. Embriyoda ilk bağırsağın üzerinde meydana gelen ince uzun ve kıkırdak sertliğindeki iskelet, korda, notokord.
 4. (en)Notochord.
 5. (fr)Corde dorsale
 6. (la)Chorda dorsalis, chorda: iplik; dorsum: sırt

korda dorsalis

 1. Sırt ipliği.
 2. (en)Chorda dorsalis.

korda tendinea

 1. Kalpte, kalp kapakçıkları ve musculus papillaris'ler arasında gerilen kirişsel iplikler.
 2. Kalpte karıncıkların sistolü sırasında atriyoventriküler kapakların kulakçığa dönmesini engelleyen, atriyoventriküler kapaklarla papillar kaslara bağlanan kirişsel iplikler.
 3. (en)Chordae tendineae.
 4. (la)Chordae tendineae

Türetilmiş Kelimeler (bis)

korda dorsaliskorda tendineakorda timpanikordakskordalılarkordatkordaykordkord bezli lastikkord katıkord prolapsusukorkor bovinumkor dökmekkor gibikor gibi yanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın