korda dorsalis ne demek?

 1. Sırt ipliği.
 2. (en)Chorda dorsalis.

sırt

 1. Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
 2. İnsanlarda boyundan bele kadar uzanan üst bölüm, göğüs karşıtı.
 3. Kesici araçların kesmeyen kenarı.
 4. Dağların veya tepelerin üst bölümü
 5. İnsanın üstü
 6. Bir şeyin üstü, üst bölümü.
 7. Dikilmiş veya ciltlenmiş kitaplarda dikişin bulunduğu bölüm.
 8. Kabzanın ve balçağın altındaki, tabanın en kalın ve kılıç eğiminden önceki kısım.
 9. Bir hayvanın ya da hayvanın bir parçasının üst yüzeyi; yerde yatay duran bir canlının üst yüzeyi. Dorsal.
 10. Sığır gövde etinin sırt kısmından elde edilen, 3-4 kg ağırlığında, dikdörtgen biçiminde pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.

korda

 1. Şerit
 2. Bk. sırt ipliği
 3. Kordon, kiriş, tel.
 4. Sırt ipliği.
 5. (en)Chorda.
 6. (la)Chorda dorsalis

korda tendinea

 1. Kalpte, kalp kapakçıkları ve musculus papillaris'ler arasında gerilen kirişsel iplikler.
 2. Kalpte karıncıkların sistolü sırasında atriyoventriküler kapakların kulakçığa dönmesini engelleyen, atriyoventriküler kapaklarla papillar kaslara bağlanan kirişsel iplikler.
 3. (en)Chordae tendineae.
 4. (la)Chordae tendineae

dorsalis

 1. Sırta ait, sırta bakan, sırtla ilgili olan
 2. Sırta ait, sırta bakan, sırtla ilgili olan
 3. (en)Dorsalis.
 4. (la)Dorsalis

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kordakorda tendineakorda timpanikordakskordalılarkordatkordaykordkord bezli lastikkord katıkord prolapsusukorkor bovinumkor dökmekkor gibikor gibi yanmakdorsalisdorsalizasyondorsaldorsal aortadorsal arterydorsal boynuzdorsal corddorsaddors
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın