kor dökmek ne demek?

 1. Yanınca dayanıklı kor durumuna girmek.

kor bovinum

 1. Cor bovinum.
 2. (en)Cor bovinum.

kor gibi

 1. Kıpkırmızı, ateş gibi.
 2. (en)[kör gibi] adv. with unseeing eyes.

dökmek

 1. Sıvı veya tane durumunda olan şeyleri bulundukları kaptan başka bir yere boşaltmak
 2. Belli bir yere boşaltmak.
 3. Akıtmak, düşürmek
 4. Saçmak, serpmek.
 5. Salmak, bırakmak.
 6. Üstünde bulunan bir şeyi düşürmek
 7. Teninde kızamık, kızıl, suçiçeği hastalıklarında olduğu gibi kırmızı lekeler çıkmak.
 8. Maden, mum eriyiği veya çimento, alçı vb.ni kalıba akıtarak biçim vermek, döküm yapmak
 9. (en)Dump.
 10. (en)Effuse.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kor bovinumkor gibikor gibi yanmakkor halindekor kayaçkorkor pendulumkor pulmonalekor villozumkor yapalakkoKo enzim Q10ko karsinojenko transmitterkoadökmekdökmedökme akıtmadökme bronzdökme camdökme çelikdökardöke dökedöke saçadöker yükletdökerken taşırmakdöbürdekdöd üz zeytundöderlein basilidögerdöğen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın