kordalılar ne demek?

 1. Sölomları iyi gelişmiş çok hücreli hayvanlar topluluğu.
 2. Çok hücrelilerin (Metazoa), ikincil ağızlılar (Deuterostomia) filumundan, iki yanlı bakışımlı, sölomları iyi gelişmiş, hayatları boyunca ya da hayatlarının bir evresi boyunca bir sırt ipliği (korda), bir sırt sinir borusu ve solungaç yarıkları bulunan, gömlekliler (Tunicata), kafatassızlar (Acrania) ve omurgalılar (Vertebrata) dallarını içine alan, bazı sınıflandırmalara göre ise ilkelkordalılar (Prochordata) ve omurgalılar (Vertebrata) gruplarına ayrılan bir alt filum.
 3. (en)Chordates.
 4. (fr)Chordés, cordés
 5. (la)Chordata, chorda: iplik

korda

 1. Şerit
 2. Bk. sırt ipliği
 3. Kordon, kiriş, tel.
 4. Sırt ipliği.
 5. (en)Chorda.
 6. (la)Chorda dorsalis

korda dorsalis

 1. Sırt ipliği.
 2. (en)Chorda dorsalis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kordakorda dorsaliskorda tendineakorda timpanikordaks
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın