kok kömürü ne demek?

 1. Kok.
 2. (en)Cocking coal.
 3. (en)Coke.

kok

 1. Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü.
 2. Taşkömürünün ısıl bozundurulmasından arta kalan, karbonca zengin, gözenekli ve kimyasal bakımdan taşkömüründen daha etkin kömür.
 3. Yuvarlak biçimli bakteri hücresi.
 4. Küresel biçimdeki bakteri hücresi.
 5. (en)Cook, chef, one who prepares food.
 6. (en)Coccus.
 7. (en)Coke.
 8. (al)Kok
 9. (fr)Coke

kok fabrikası

 1. (en)Coking plant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kokkok fabrikasıkok fırınıkok fırını gazıkok gazıkok haline getirmekkok kırma tesisikok tozukokakoka bitkisikoKo enzim Q10ko karsinojenko transmitterkoakömürümsükömürkömür almakkömür alnıkömür arabasıkömür artığı külkömükömüker
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın