kok tozu ne demek?

 1. (en)Coke breeze, coking duff.

kok fabrikası

 1. (en)Coking plant.

kok fırını

 1. Ziftli, sert maden kömürünün yüksek sıcaklıkta uzun müddet yüksek sıcaklıkta koka dönüştürüldüğü fırın.
 2. (en)Coke furnace, coke oven.
 3. (en)Coke oven.
 4. (fr)Four a coke

toz

 1. Töz.
 2. Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak
 3. Çok küçük parçacıklara bölünmüş olan herhangi bir madde
 4. Bu durumda olan.
 5. Asalak öldürücü olarak kullanılan katı bitkisel yada madensel maddelerin öğütülmüşü. (Ya etkilerine ya da yapılarına göre adlandırılırlar: Böcektozu, kenetozu, solucantozu, pelintozu, eğreltitozu gibi.)
 6. Hayvansal, bitkisel ve madensel kökenli maddelerden elde edilen, organik ve inorganik yapılı, kuru ve birbiriyle bağlantısı olmayan ilaç biçimi, powder, pudra, pulvis.
 7. Genellikle tanelerin temizlenmeleri veya öğütülmeleri sırasında meydana gelen ince, pülverize durumdaki kuru parçacıklar.
 8. (en)Powder.
 9. (en)Farina.
 10. (en)Granulated.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kok fabrikasıkok fırınıkok fırını gazıkok gazıkok haline getirmekkokkok kırma tesisikok kömürükokakoka bitkisikoKo enzim Q10ko karsinojenko transmitterkoatozu dumana katmaktozumatozumaktozuntozuntutozunu almatozunu almaktozunu gidertozutmatozutmaktoztoz ağacıtoz almatoz almaktoz anaforu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın