Ko enzim Q10 ne demek?

 1. Mitokondrilerde bulunan, kardiyovasküler sistemi koruyucu, enerji verici ve kanseri önleyici bir bileşik.
 2. (en)Co enzyme q10.

ko

 1. Kimyasal oksijen ihtiyacı.
 2. (en)Chemical oxygen demand.
 3. Nakavt (boksta)

ko karsinojen

 1. Birincil karsinojenik maddelerin karsinojenik etkinliğini artıran maddeler.
 2. (en)Co-carcinogen.

enzim

 1. Bkz. ferment
 2. Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran, eriyebilir organik madde.
 3. Bk. özgen
 4. Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olatlarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki Katalizör proteinlere verilen ad. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşme sürecini hızlandırır, ancak sürecin oluş biçimini etkilemezler.
 5. Canlı hücrelerce sentezlenen ve biyolojik olayları seçimli olarak katalizleyen, genelde protein yapısında polimer madde.
 6. Hayvansal veya bitkisel dokular tarafından sentezlenen, besin maddelerinin sindirilmelerini sağlayan, organizmada maddelerin parçalanma ve birleşmelerini düzenleyen, bu işlemlerin yönünü ve hızını belirleyen fakat işlem sırasında değişmeyen organik, protein tabiatında maddeler. Katalizledikleri tepkimelerin tipine bağlı olarak oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar.
 7. Biyokimyasal tepkimeleri başlatan, hızlandıran ve tepkime sonunda başlangıç yapısını koruyarak tepkimeden ayrılan protein yapısındaki katalizör bileşikler.
 8. (en)Enzyme.
 9. (fr)Enzyme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

koko karsinojenko transmitterkoakoagfilasyonkoaglutinasyonkoaglutininkoaglütinasyonkoagulaskoagulasyonkk kk 12k antennaK asitenzimenzim aktivasyonuenzim baskılanmasıenzim enz eenzim enzymeenzim etkinleşmesienzim etkinliğienzim immunoassayenzim indükleyicienzim indükleyicisienzenzaenzadenzalenzam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın