strictly ne demek?

 1. Katı bir biçimde
 2. Sert bir biçimde
 3. Doğrusu, açıkçası
 4. Tam olarak, tam anlamıyla
 5. Kesinlikle

katı

 1. Sert, yumuşak karşıtı
 2. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim.
 3. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan.
 4. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp.
 5. Çok, aşırı derecede
 6. Taşlık.
 7. Bkz.katı hal.
 8. Çeşitli omurgalı veya omurgasız hayvanların sindirim kanalı üzerinde bulunan ve besinin öğütüldüğü kaslı bölge. Taşlık.
 9. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümelerinde toplandıkları, dolayısıyla ancak titreşim yapabildikleri evre. (Cam, zift gibi özdekler, görünüş benzerliklerine karşın örüt yapılı olmadıklarından kati durumda sayılmazlar.)
 10. Çok, pek, fazla, yeğin.

strictly coarser topology

 1. Kesinlikle daha kaba topoloji

strictly concave function

 1. Kesin içbükey fonksiyon

Türetilmiş Kelimeler (bis)

strictly coarser topologystrictly concave functionstrictly convex functionstrictly finer topologystrictly increasing functionstrictly normed linear spacestrictly speakingstrictstrict inequalitystricterstricteststrickenstricken areastricken bystricken in yearsstricken with plague
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın