kent coğrafyası ne demek?

 1. Coğrafyanın, kentlerin yeryuvarı üzerindeki yerlerini, konum ve konuşlarını, gelişimini ve egemen görevlerine göre türlerini konu alan bölümü.
 2. (en)Urban geography.
 3. (fr)Géographie urbaine

kent

 1. Şehir
 2. Site.
 3. Başta tecim, işleyim, yönetim ve eğitim olmak üzere çeşitli görevleri bir araya toplayan ve bu görevlerden daha egemen olanına göre yaşam biçimi ve çevresine etkileri bakımından ayrımlı büyük yerleşim özeği.
 4. Şehir, kasaba.
 5. (en)County in southeastern England on the English Channel; the first to be colonized by the Romans United States painter noted for his woodcuts.
 6. (en)County in southeastern England on the English Channel; the first to be colonized by the Romans.
 7. (en)United States painter noted for his woodcuts.
 8. (en)City.
 9. (en)Town.
 10. (en)Civic.

kent ailesi

 1. Bkz. çekirdek aile.

coğrafya

 1. Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.
 2. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü
 3. Yeryüzünde oluşan fiziksel, dirimsel ve insana değgin olayları betimleyerek oluş nedenlerini, dağılışlarını ve aralarındaki ilişkileri kendine özgü ilkelerle araştırıp açıklayan bilim.
 4. Yeryüzünün şimdiki halini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fiziki Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadi Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasi Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan başka; hayvanat, nebatat, ziraat, tarih, matematik gibi çeşitli mevzularla alakalı coğrafya kolları da vardır.
 5. (en)Geography.
 6. (fr)Géographie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kentkent ailesikent akımıkent atıklarıkent atıklarının yok edilmesikent başkanıkent biçimikent birleşmesikent büyümesikent demetikenken drydenken keseykenakenadcoğrafyasal boyutcoğrafyasal bölgecoğrafyasal çevrecoğrafyasal gerekircilikcoğrafyasal işbölümücoğrafyacoğrafya boylamı boylamcoğrafya enlemi enlemcoğrafya kitabıcoğrafya konsayıları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın