kendini adlandıran deyim ne demek?

 1. Sözeden dilde (tırnak içine alınma gibi herhangi özel bir biçimde yazılmaksızın) kendi adı olarak kullanılan sözedilen dil deyimi. ||kendini adlandıran deyim, sözedilen dildeki türü ne olursa olsun, sözeden dilde bir ad sayılmalıdır.

kendini

 1. (en)Oneself.
 2. (en)Himself.
 3. (en)Herself.
 4. (en)Itself.
 5. (en)Pass off.
 6. (en)Thyself.
 7. (en)Yourself.

kendini ... saymak

 1. (en)Account oneself.

deyim

 1. Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir
 2. Anlatım gücünü artırmak için, gerçek anlamı dışına kayan, bazı sözcükleri değişmediği halde bazıları değişip çekimlenebilen kalıplaşmış birden çok sözcük: Göze girmek, gözden düşmek, kulağı delik, eli açık, tepesi atmak, gönül almak, göze gelmek, dile düşmek, küplere binmek, balık kavağa çıktığı zaman vb.
 3. Bir bir bilimsel kuralın ya da doğa yasasının sözle anlatımı.
 4. Bk. söylem
 5. (en)Locution, idiom.
 6. (en)Expression.
 7. (en)Idiom.
 8. (en)Locution.
 9. (en)Rede.
 10. (en)Phrase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kendinikendini ... saymakkendini açıklayankendini adamakkendini adamış kimsekendini adamış olan kadınkendini adayan kimsekendini adlandırmakendini alamamakkendini alay konusu yapmakkendinkendincekendince simgekendincelikkendindeadlandırılmaadlandırılmakadlandırılmamış dosyaadlandırılmış geçitadlandırma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın