kendince simge ne demek?

 1. Bireysel anlamıyla simgesel anlamı arasında hiçbir ilişki olmayan simge. bk. simge.
 2. (en)Arbitrary symbol.
 3. (fr)Symbole arbitraire

kendince

 1. Kendine göre, kendi bakımından
 2. (en)In his/her opinion.

kendincelik

 1. Bir ölçek sınarının seçimi, ölçek konum ve ağırlıklarının saptanmasında, öznel ve ölçünsüz yargılara dayanma.
 2. (en)Arbitrariness.

simge

 1. Sembol.
 2. Sınıflandırmada kullanılan ve belli bir anlam yüklenmiş harf, rakam ve imlerin tümü.
 3. Bir öğe, nesne, nitelik vb. gösteren harf, biçim, im.
 4. işaret, sembol
 5. İşaret, sembol.
 6. (en)Notation.
 7. (en)Symbol.
 8. (en)Sign.
 9. (en)Image.
 10. (en)Ensign.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kendincekendincelikkendinkendindekendinde elverişsizlikkendikendi (kendisi) bilirkendi adınakendi adına konuşmakkendi ağırlığını taşıyankendkendalkendalls notationkendekendehayesimgesimge adısimge başlığısimge boyutusimge çubuğusimge değiştirsimge dosya adısimge dosyalarısimge dosyasısimge düzenlesimsim mecidiyesim ü zersimasima kaydı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın