kem gözle bakmak ne demek?

 1. Kötü niyetle bakmak.

kötü

 1. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı.
 2. Zararlı, tehlikeli.
 3. Korku, endişe veren
 4. Hoşa gitmeyen.
 5. Kaba ve kırıcı
 6. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
 7. İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan (kimse).
 8. İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse).
 9. İyinin karşıtı olan. 1- Değersiz bulmanın, kınamanın, ayıplamanın konusu olan her şey; istencin yasaya uygun bir biçimde karşı gelmeye ve elinden geldiğince değiştirmeye hakkı olduğu her şey. 2- Ahlâk değerlerine ve törel istence karşı olan her şey. Bu anlamda: a. Düzen bozucu ve yıkıcı olarak beliren şeyler, b. Olumsuzluk ve yadsıma ilkesi olarak beliren şeyler.
 10. (en)Corrupt.

kem

 1. Noksan, eksik.
 2. Kötü, fena (göz, söz vb.).
 3. Hlk. Hastalık.
 4. Gr: Ne kadar? Kaç? (Mikdar için soru ifadesinde kullanılır.) (Farsçada: Çend)
 5. (en)Evil.
 6. (en)Malice.

kem amino chloric

 1. Kloramin

gözle

 1. (en)Eye; sight; cell, compartment, drawer, cubbyhole, cubby, cubicle, cuddy; eyehole, small hole (as in a needle); optic; blinker; orbit, orb.

bakmak

 1. Bakışı bir şey üzerine çevirmek
 2. Aramak.
 3. Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak
 4. Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek
 5. Beslemek, geçindirmek.
 6. Bir iş birinden beklenmek.
 7. Hastayı muayene etmek.
 8. Tedavi etmek için ilgilenmek.
 9. Bk. başvurmak
 10. (en)Front on to.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kemkem amino chlorickem gözkem gözlükem kümkem küm etmekem küm etmekkem söz, kalp akçe sahibinindirkemakema bişkekeakeatskebkebabgözlegözle alıntıgözle görülebilirgözle görülürgözle görülür biçimdegözle görünür yerdegözle ilgiligözle incelemegözle muayenegözle yemekgözgöz abdüksiyonugöz açamamakgöz açıp kapayıncaya kadargöz açtırmamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın