kem söz, kalp akçe sahibinindir ne demek?

 1. Kötü söz söyleyenindir.

kötü

 1. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı.
 2. Zararlı, tehlikeli.
 3. Korku, endişe veren
 4. Hoşa gitmeyen.
 5. Kaba ve kırıcı
 6. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
 7. İyi, gerekli niteliklere sahip olmayan (kimse).
 8. İstenilmeyen, gereksiz davranışları olan veya bu davranışlara eğilimli olan (kimse).
 9. İyinin karşıtı olan. 1- Değersiz bulmanın, kınamanın, ayıplamanın konusu olan her şey; istencin yasaya uygun bir biçimde karşı gelmeye ve elinden geldiğince değiştirmeye hakkı olduğu her şey. 2- Ahlâk değerlerine ve törel istence karşı olan her şey. Bu anlamda: a. Düzen bozucu ve yıkıcı olarak beliren şeyler, b. Olumsuzluk ve yadsıma ilkesi olarak beliren şeyler.
 10. (en)Corrupt.

kem

 1. Noksan, eksik.
 2. Kötü, fena (göz, söz vb.).
 3. Hlk. Hastalık.
 4. Gr: Ne kadar? Kaç? (Mikdar için soru ifadesinde kullanılır.) (Farsçada: Çend)
 5. (en)Evil.
 6. (en)Malice.

kem amino chloric

 1. Kloramin

kalp

 1. Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
 2. Kalp hastalığı.
 3. Sevgi, gönül.
 4. Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri.
 5. Duygu, his
 6. Bir durumdan başka bir duruma çevirme, dönüştürme.
 7. Düzme, sahte, geçmez (para).
 8. İşe yaramaz, tembel.
 9. Yalancı, kendine güvenilmeyen
 10. Yürek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kemkem amino chlorickem gözkem gözle bakmakkem gözlükem kümkem küm etmekem küm etmekkemakema bişkekeakeatskebkebabsözsöz açmaksöz akımısöz almaksöz altında kalmamaksöbesöbe penceresöbeksöbüksöbüktekin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın