kayma gerilmesi ne demek?

 1. kesme kuvveti ve/veya burulma momentinin oluşturduğu gerilmeler.

kayma

 1. Kaymak (II) işi.
 2. Herhangi bir sebeple filmin atlaması, görüntünün perdeye veya ekrana tam olarak gelmemesi.
 3. Bir cismin sürtünme ya da sürtünmesiz bir yüzeyde ötelenme devinimi,
 4. Bir cismin sürtünme ya da sürtünmesiz bir yüzeyde ötelenme devinimi,
 5. Filmin herhangi bir nedenle atlamasıyla çerçevenin pencereyle çakışmasının önlendiği, bunun sonucu görüntülüğe, art arda gelen iki resmin yarı bölümlerinin yansıdığı bir gösterim bozukluğu; çerçevekayması
 6. Örtücünün, filmin aralı devinimiyle eşlemeli çalışmamasından dolayı pencereyi iyice kapamaması sonucu, parlak nesnelerin birbiri üstüne binmiş gibi görünmesi; resimkayması.
 7. Gülle atmada, atış için ön hızı kazanmak amacıyla, atma döngüsü içinde yerden yükselmeden atış yerine doğru yapılan sekme.
 8. Spektral bir hattın dalga boyunda; yoğunluk, kütle, hareket, absorpsiyon, saçılma, yayınımdan kaynaklanan hafif değişiklik.
 9. Bk. göreceli konum (değeri)
 10. (en)Skid.

kayma açısı

 1. Biçim değiştirmeye zorlanan bir akışkanın ya da yoğruk bir katının kuvvet doğrultusu ile kayan yüzeyleri arasındaki açı.
 2. Biçim değiştirmeye zorlanan bir akışkanın ya da yoğruk bir katının kuvvet doğrultusu ile kayan yüzeyleri arasındaki açı.
 3. (en)Angle of slip.
 4. (al)Gleitwinkel
 5. (fr)Angle de glissement

gerilme

 1. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum, gevşeme karşıtı.
 2. Gerilmek işi.
 3. Gevşemenin karşıtı;
 4. Kasların son uzama gücü ile vücudun bütün bölümlerinde oluşan gergin durum.
 5. Bir nesnenin boyutlarının değişmesine yol açan birim alan başına uygulanan kuvvet.
 6. Uygulanan bir güce karşı güç yönünde gösterilen direnç.
 7. (en)Stratching.
 8. (en)Tensile.
 9. (en)Stretching.
 10. (en)Stress.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kaymakayma açısıkayma devimikayma düzlemikayma fıtığıkayma ışaretikayma izikayma kuvvetikayma noktasıkayma oluşumukaykay etmekkayakaya antilobukaya antilopugerilmegerilme dayanıklılığıgerilme direncigerilme gücügerilme kuvvetigerilgerile gerilegerilebilengerilebilirgerilebilirlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın