kayıcı eklem ne demek?

 1. Devinim dingili üzerinde bulunan ve arka köprünün ileri-geri, sağa-sola devinimine olanak veren eklem.
 2. (en)Inner drive joint.
 3. (al)Inneres Antriebsgelenk
 4. (fr)Joint intérieur de transmission

kayıcı dişli

 1. Kamalı bir dingil üzerinde sürülerek, başka bir dişli ile bağlanıp ayrılabilen dişli.
 2. (en)Sliding gear.
 3. (al)Schieberad
 4. (fr)Pignon baladeur

kayıcı dişli dingili

 1. Çekme araçlarının hız kutuları üzerindeki dişlinin ilerigeri kaydırılarak başka dişlilerle bağlanıp çözülmesine ve böylece hız değişikliği sağlanmasına olanak veren dışı boyuna kamalı dingil.
 2. (en)Sliding gear shaft.
 3. (al)Verschieberadwelle
 4. (fr)Arbre de pignon baladeur

eklem

 1. Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.
 2. İki nesnenin birleştiği yer.
 3. İskelet sistemini oluşturan, iki yada daha fazla kemiğin birbirne eklendiği kısım.
 4. Oynak
 5. İskelet sistemini oluşturan kemikler arasındaki işlevsel bağlantıyı sağlayan ögeler, artikulasyo.
 6. (en)Articulatio.
 7. (en)Connective.
 8. (en)Articulation.
 9. (en)Arthrosis.
 10. (en)Knuckle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kayıcı dişlikayıcı dişli dingilikayıcıkayıkayıbayeklemeklem ağrılı ateşli bulaşıcı hastalıkeklem ampütasyonueklem ayçasıeklem ayçası kireçlenmesieklem ayçası yırtığıeklem bacaklılareklem bacaklılar bilimieklem bilimieklem boşluğuekleekle okueklefeklektikeklektik metod
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın