kavram örneksemesi ne demek?

 1. Bkz. Örnekseme.

kavram

 1. Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
 2. Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon.
 3. Karın zarı, periton.
 4. Tutam, avuç dolusu.
 5. Hlk. Sığır gövde etinde, kavram bölgesi kaslarından yapılan, dikdörtgen biçiminde, 1.0-1.5 kg ağırlığında pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.
 6. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve ortak bir ad altında toplayan genel tasarım.
 7. Bir şey üzerinde birçok ayrı algıları kapsayan genel düşünce.
 8. Bir olay, bir nitelik ya da nicelik üzerinde oluşan zihinsel imge.
 9. Kaplamı ve içeriği bir im ya da sözle anlatılarak anlam kazandırılan soyut düşünce.
 10. (en)Concept, notion.

kavram alanı

 1. Bk. anlam alanı, dil alanı.

örnekseme

 1. Örneksemek işi.
 2. Bir kelime örnek tutularak başka kelimelerin yaratılması, kıyas, analoji.
 3. Yasa yargılarının, birbirine benzeyen sosyal kuruluşlara ilişkin özel yargıların, ayrıntılarını öngören ve belirten ve sonunda birini ötekinden üstün ya da aşağı tutan değer ölçüsü.
 4. (en)Analogy.
 5. (fr)Analogie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kavramkavram alanıkavram çekirdeğikavram karmaşasıkavram koordinasyonukavram yaratmakkavramakavrama ağırşağıkavrama ağırşak yayıkavrama ayaklığıkavrakavraçkavrakkavkav çakmak kutusukav gibikav mantarıkavaörneksemeörneksemecilerörneksemecilikörneksemekörneksemeli değişmeörnekselörneksel sayısal çeviriciörneksel bilgisayarörneksel devreörneksel film kaydedici
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın