karşıt duyguların birlikte yaşanması ne demek?

 1. (en)Ambivalence.

karşıt

 1. Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.
 2. Birbirlerinin biçimsel (çelişik) olarak değil, içerikçe karşısına konmuş (kavramlar). (Ör. Ak-kara, doğru-yanlışkarşıt kavramlardır; oysa ak'ın çelişiği ak-olmayan'dır.)
 3. Öznesi ve yüklemi aynı olan, ama biri olumlu öteki olumsuz olan iki tümel önermenin birbiri karşısındaki durumu. (Ör. "Bütün insanlar ölümlüdür." "Hiç bir insan ölümlü değildir." Olumsuzluk yüklemin içinde de dile getirilebilir: "Bütün insanlar ölümsüzdür." gibi.)
 4. (en)Contradictory.
 5. (en)Adverse.
 6. (en)Reciprocal.
 7. (en)Antipathetic.
 8. (en)Antipathetical.
 9. (en)Antithetic.
 10. (en)Antithetical.

karşıt akıntı

 1. Çok kez boğazlarda görülen birbirine ters yönde biri üstte, öteki altta iki akıntının birbirine göre durumu.
 2. (en)Counter current.
 3. (fr)Contre courant

duygun

 1. Duygulu, duyar, hassas
 2. Duygulu, hassas.
 3. (en)Feeling, emotion, feel, sense, sensation, chord, sentiment.

birlikte

 1. Bir arada, beraberce, hep beraber
 2. Yanında, beraberinde.
 3. (en)Joint.
 4. (en)In collaboration with.
 5. (en)In concur with.
 6. (en)Unisonous.
 7. (en)Together.
 8. (en)As one man.
 9. (en)Jointly.
 10. (en)In common.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

karşıtkarşıt akıntıkarşıt alt üşekkarşıt amaçlarkarşıt anlamlıkarşıt anlamlı sözcükkarşıt anlamlılarkarşıt anlamlılıkkarşıt aristotelesçi tiyatrokarşıt bakışımkarşıkarşı satınalım anlaşmalarıkarşı açıkarşı açı çekimikarşı ağırlıkduyguların başkasına yönelmesiduyguların birden değişmesiduygularına hitap etmekduygularına kapılan kimseduygularına kapılmadanduygularına kapılmakduygularına katılmakduygularını belli etmeyen yüzduygularını gizlemekduygularını gizleyenduyguları çelişenduyguları ile oynamakduygularduygulara hitap edenduygulandırıcıduygulandırmaduygulandırmakduygulandırmamakduygulanım
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın