kaplamak ne demek?

 1. Her yanını örtmek, istila etmek.
 2. Çepeçevre sarmak, kuşatmak

  Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar.

  S. F. Abasıyanık
 3. Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak.
 4. Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak.
 5. Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek
 6. Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak.
 7. Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek.
 8. Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak.
 9. Bir cihazın işlevinin veya veriminin, iç ve dış kaynaklı elektromanyetik alanlar tarafından olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli yerlerinin iletken bir madde ile kaplanması.
 10. Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırma eylemi.
 11. Bk. kaplamak
 12. (en)Cover.
 13. (en)Line.
 14. (en)Face.
 15. (en)Plate.
 16. (en)Veneer.
 17. (en)Bestrew.
 18. (en)Canopy.
 19. (en)Carpet.
 20. (en)Case.
 21. (en)Clothe.
 22. (en)Coat.
 23. (en)Encrust.
 24. (en)Envelop.
 25. (en)Fleece.
 26. (en)Hang.
 27. (en)Incrust.
 28. (en)Back.
 29. (en)Infest.
 30. (en)Upholster.
 31. (en)Overgrow.
 32. (en)Recap.
 33. (en)Overlap.
 34. (en)Fair.
 35. (en)Overspread.
 36. (en)Film, film over.
 37. (en)Overwhelm.
 38. (en)Revet.
 39. (en)Sheathe.
 40. (en)Sheet.
 41. (en)Shield.
 42. (en)Smother in.
 43. (en)Smother with.
 44. (en)Suffuse.
 45. (en)Take.
 46. (en)Thread.
 47. (en)Wreath.
 48. (en)Cake.
 49. (en)Drape.
 50. (en)Encase.
 51. (en)Fill.
 52. (en)Pack.
 53. (en)Pervade.
 54. (en)Smother.
 55. (en)Wreathe.
 56. (en)To cover.
 57. (en)To cake.
 58. (en)To coat.
 59. (en)To plate.
 60. (en)To face.
 61. (en)To surround.
 62. (en)To include.
 63. (en)To comprise.
 64. (en)To veneer.
 65. (en)To crown.
 66. (en)To envelop.
 67. (en)To fill.
 68. (en)To pervade.
 69. (en)To take up.
 70. (en)To cover completely.
 71. (en)To spread over.
 72. (en)To encase.
 73. (al)Furnieren
 74. (fr)Plaquer

kaplamak

 1. Her yanını örtmek, istila etmek.
 2. Çepeçevre sarmak, kuşatmak
 3. Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak.
 4. Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak.
 5. Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek
 6. Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak.
 7. Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek.
 8. Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak.
 9. Bir cihazın işlevinin veya veriminin, iç ve dış kaynaklı elektromanyetik alanlar tarafından olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli yerlerinin iletken bir madde ile kaplanması.
 10. Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırma eylemi.

kaplama

 1. Bir şeyin dışına süsleme veya koruma amacıyla geçirilen başka maddeden kat
 2. Kalınlığı 5 mm'den az, ince ağaç levha.
 3. Üstü herhangi bir başka maddeyle kaplanmış olan.
 4. Kaplamak işi.
 5. Çalgıların yüzeyine güzel bir görünüm kazandırmak amacıyla gövde üzerine yapıştırılan çok ince ağaç katmanı.
 6. Kalınlığı 5 mm den az, ince ağaç levha.
 7. Bk. kaplama
 8. Genellikle elektriksel yöntemlerle, metal yüzeylerini bir başka metal ya da alaşımla örtme.
 9. (en)Plated.
 10. (en)Lining.

kaplama alanı

 1. (en)Footprint.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kaplamakaplama alanıkaplama bandıkaplama banyosukaplama bıçağıkaplamkaplam alanıkaplam belirlenimikaplam belirlenimi imikaplam çizeneğikapla
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın