kanatlı çiçeği ne demek?

  1. Yabani kanatlıların, tavuk, hindi ve süs kuşlarında yaygın olarak görülen, deride, sindirim kanalında ve soluk borusunda epitel hiperplazisi, hücrelerin hacimce artışı, eoziofilik, sitoplazmik inklüzyonlar ve yangısal infiltrasyonla belirgin virüs hastalığı, bulaşıcı epitelyom, kanatlı difterisi.
  2. (en)Avian pox.

kanatlı çark

  1. (en)Paddle wheel.

kanatlı

  1. Kanadı olan
  2. (en)Alated.
  3. (en)Winged.
  4. (en)Ptero-.
  5. (en)Finned.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kanatlı çarkkanatlıkanatlı akarıkanatlı atkanatlı ayakkabıkanatlı böceklerkanatlı deniz atıkanatlı deniz atıgillerkanatlı denizatıkanatlı denizatıgillerkanatlandırmakanatlandırmakkanatlanıp uçmakkanatlanışkanatlanmaçiçeği bolçiçeği burnundaçiçeği oluşturan minik çiçeklerden her biriçiçeği üç yapraklıçiçeğimsiçiçe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın