kanalikular evre ne demek?

 1. Bronş ve broşcukların gelişme evresi adı da verilen akciğerlerin doğum öncesi gelişim evresinin ilk dönemi.
 2. (en)Periodus canalicularis.

kanalikulus

 1. Küçük kanal, kanalcık.
 2. Küçük kanal, kanalcık.
 3. (en)Canaliculus.
 4. (la)Canaliculus

kanalikulus bilifer

 1. Safra kanalcıkları
 2. (en)Canaliculus bilifer.

evre

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Merhale, faz
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en)Cycle stroke.
 9. (en)Stage.
 10. (en)Phase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kanalikuluskanalikulus biliferkanalikulus lakrimaliskanalikülkanalikülitevreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesievre değiştirimievre denetimievre dışı saçılımevre dışılıkevre geçişievrevraevraaçevraçevrad
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın