evre dışılık ne demek?

 1. Aralarında sürekli bir evre bağlılığı sağlanamayan dönemsel değişimlerin niteliği.
 2. Aralarında sürekli bir evre bağlılığı sağlanamayan dönemsel değişimlerin niteliği.
 3. (en)Incoherence.
 4. (al)Inkohärenz
 5. (fr)Incohérence
 6. (fr)Incohérence

evre dışı saçılım

 1. Saçılmış demetin parçaları arasında evre ilintisi bulunmaması.
 2. Saçılmış demetin parçaları arasında evre ilintisi bulunmaması.
 3. (en)Incoherent scattering.
 4. (al)Inkohärente Streuung
 5. (fr)Diffusion incohérente
 6. (fr)Diffusion incohérente

evre

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Merhale, faz
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en)Cycle stroke.
 9. (en)Stage.
 10. (en)Phase.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

evre dışı saçılımevreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesievre değiştirimievre denetimievre geçişievre kaymasıevrevraevraaçevraçevraddışı değişmiş lastikdışı eli yakar, içi beni yakardışıkdışık konisidışına
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın