evre geçişi ne demek?

 1. Katı, sıvı, gaz gibi bir evrenin, bağımsız değişkenlerin belli bir noktasında başka bir evreye dönüşmesi olayı.
 2. (en)Phase transition.
 3. (fr)Transition de phase

evre

 1. Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha
 2. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik.
 3. Merhale, faz
 4. Aynı yinelenimdeki dönemsel iki devinimin birbirine göre durumunu saptayan özellik. (İki devinim, aynı anda, dönemsel devinimin aynı noktasında bulunuyorlarsa aynı evrededirler (evrede). Ses dalgalarının, elektrik salınımlarının evresinden de söz edilebilir).
 5. Motorlarda birbirini izleyen emme, sıkıştırma, yanma ve atma işlemlerinden oluşan dönemlerin her biri.
 6. Bir hastalığın veya işlemin çeşitli durum veya safhalarından her biri
 7. Elbisenin dış yüzü.
 8. (en)Cycle stroke.
 9. (en)Stage.
 10. (en)Phase.

evre açısı

 1. Yinelenen bir olayı gösteren bağıntıyı zaman ya da uzay yerlemlerine göre belirleyen dönemsel işlevin konusu.
 2. (en)Phase angle.
 3. (fr)Angle de phase

Türetilmiş Kelimeler (bis)

evreevre açısıevre bindiricisievre çizelgesievre çizgesievre değiştirimievre denetimievre dışı saçılımevre dışılıkevre kaymasıevrevraevraaçevraçevradgeçişimgeçişim basıncıgeçişim karbürügeçişim kesimigeçişimölçergeçişimselgeçişgeçiş alanıgeçiş aracıgeçiş aşamasıgeçiş bağıgeçigeçi kabulgeçicigeçici adgeçici adres
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın