kalkınma kutupları ne demek?

 1. Gelecekte kalkınma olasılığı yüksek olan ve devlet tarafından yapılacak sağlık, eğitim, altyapı gibi her türlü yatırım ve kurumsal düzenlemelerle girişimcilere daha cazip yatırım olanaklarının sağlandığı küçük yerleşim birimleri ya da bölgeler.
 2. (en)Development poles.

kalkınma

 1. Kalkınmak işi
 2. İyileşme, şifa bulma
 3. Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme.
 4. (en)Reconstruction.
 5. (en)Development.
 6. (en)Progress.
 7. (en)Improvement.
 8. (en)Recovery.

kalkınma bankacılığı

 1. Sermaye piyasasının gelişmediği ülkelerde, yatırım sermayesi yetersizliğini gidermek ve teknik yardım sağlamak yoluyla girişimcilerin temel sanayilere yatırım yapmak konusundaki korku ve kararsızlıklarını ortadan kaldırarak sanayileşmeyi hızlandırmak amacıyla etkinlikte bulunan bankacılık.
 2. (en)Development banking.

kutup

 1. Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri
 2. Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri
 3. Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri.
 4. Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri.
 5. Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.
 6. Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse
 7. Bir gökcisminin, gökküresinin, bir yıldızlar topluluğunu içine alan bir dizgenin dönme ekseninin bu cismi, küreyi ya da dizgeyi deldiği iki noktadan her biri.
 8. Bk. eksenucu
 9. Bk. ucay
 10. Bk. karşıtuç

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kalkınmakalkınma bankacılığıkalkınma ekonomisikalkınma hızıkalkınma için bölgesel işbirliği örgütükalkınma için bölgesel işbirliği teşkilatıkalkınma iktisadıkalkınma ile ilgilikalkınma izlemikalkınma kredisikalkındırmakalkındırmakkalkındırmamakkalkınışkalkıkkalkık burunkalkık burunlukalkık kenarlı şapkakalkık uçlukutupları yassılaşmışkutupların mantyetik niteliğikutuplarkutuplar dairesikutuplar eksenikutuplar kuşağıkutuplara yakınkutuplamakutuplama filtresikutuplama yönükutuplanmakutuplanma açısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın