kaderinde olmak ne demek?

 1. (en)Destine.

kaderinde var olan

 1. (en)Destined.

kaderin cilveleri

 1. (en)Tricks of fortune.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kaderinde var olankaderin cilvelerikaderin cilvesikaderin sillesini yemekkaderine boyun eğmekkaderi belirleyenkaderi ilahıkaderi kötü olmakkaderi önceden belirmişkaderkader birliğikader birliği etmekkader ile ilgilikader mahkumuolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın