köşe birleştirme ne demek?

 1. Bk. köşe birleştirme
 2. Diş, kiniş, çıta vb. eklentiler yardımı ile geniş parçaları başlarından birleştirme yöntemi.
 3. (al)Eckverbindung
 4. (fr)Contre-façon

köşe birleştirme

 1. Bk. köşe birleştirme
 2. Diş, kiniş, çıta vb. eklentiler yardımı ile geniş parçaları başlarından birleştirme yöntemi.
 3. (al)Eckverbindung
 4. (fr)Contre-façon

köşe

 1. Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye.
 2. İki duvarın birleştiği girintili veya çıkıntılı yer
 3. İki sokağın veya caddenin kesiştiği yer
 4. Bölüm, yer veya yan
 5. Kuytu, tenha veya ücra yer.
 6. Kimsenin uğramadığı, aramadığı yer
 7. Futbol alanını oluşturan yan ve kale çizgilerinin kesişme noktalarından her biri, korner.
 8. (Bak: Kuşe)
 9. İki ya da daha çok sayıdaki metal parçanın birbirlerine bağlandığı yer.
 10. (en)Corner.

köşe aksanları

 1. (en)Corner accents

birleştirme

 1. Birleştirmek işi veya durumu
 2. (en)Combining.
 3. (en)Assembling.
 4. (en)Joining.
 5. (en)Affiliation.
 6. (en)Aggregation.
 7. (en)Combination.
 8. (en)Fusion.
 9. (en)Incorporation.
 10. (en)Integration.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

köşeköşe aksanlarıköşe atışıköşe bağlantısıköşe basamağıköşe başıköşe başını tutmakköşe bayrağıköşe bingisiköşe boyuncaköbürgeköçeköçekköçek havasıköçekçebirleştirmebirleştirme bobinibirleştirme borusubirleştirme dilibirleştirme eğrisibirleştirme göstergesibirleştirme içinbirleştirme okubirleştirme türübirleştirme yöntemibirleştirbirleştirenbirleştirerekbirleştirerek yazdırmabirleştirici
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın