izerge değişkeni ne demek?

  1. Değer alanı (Kaplamsal) izergelerden oluşan değişken.(…)

izerge değer alanı

  1. Bir izergenin artalanı.
  2. (en)Range, range of values of a function.
  3. (fr)Domaine de valeurs d'une fonction

izerge değeri

  1. Bir izerge'nin önalanındaki belli bir öğesi için değeri, izergenin bu öğeye bağladığı artalan öğesidir. || Anl. ize.
  2. (en)Function value.
  3. (fr)Valeur d'une fonction

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izerge değer alanıizerge değeriizergeizerge tanım bölgesiizeize erisim süresiizelizemizendeğişkenin bağlı görünümüdeğişkenin denetlenmesideğişkenin serbest görünümüdeğişkendeğişken akımdeğişken antijen tipideğişken aşınma payıdeğişken ayna sazancıkdeğişkedeğişke bileşenleri örnekbiçimideğişke çözümlemesideğişke oran sınamasıdeğişke oranı dağılımıdeğişdeğiş aracıdeğiş ederideğiş etmekdeğiş oranı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın