izerge ne demek?

  1. K kümesinden L kümesine kurulan birizerge, önalanı K, artalanı da L nin altkümesi olan, K da çoğa bir bağıntı demektir. Krş.. kaplamsalizerge, içlemselizerge, dönüştürme, tameşleme, bütünselizerge, bölümselizerge, işlemlenebilirizerge, yinelgenizerge, ayırt ediciizerge, sayısalizerge,izerge değeri,izerge değer alanı,izerge tanım alanı, ize.
  2. (en)Function, functional relation, correspondence.
  3. (fr)Fonction, correspondence

izerge değer alanı

  1. Bir izergenin artalanı.
  2. (en)Range, range of values of a function.
  3. (fr)Domaine de valeurs d'une fonction

izerge değeri

  1. Bir izerge'nin önalanındaki belli bir öğesi için değeri, izergenin bu öğeye bağladığı artalan öğesidir. || Anl. ize.
  2. (en)Function value.
  3. (fr)Valeur d'une fonction

Türetilmiş Kelimeler (bis)

izerge değer alanıizerge değeriizerge değişkeniizerge tanım bölgesiizeize erisim süresiizelizemizen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın