iyi ağırlamak ne demek?

 1. (en)Make smb.
 2. (en)Welcome, do smb.
 3. (en)Well, do smb.
 4. (en)Proud.

make

 1. Elde etmek
 2. Kazanmak
 3. Varmak
 4. Ilişki kurmak
 5. (yol)almak
 6. Zorlamak, mecbur etmek, yaptırmak
 7. Anlamak, anlam çıkarmak
 8. Etmek, tutmak
 9. Yetişmek
 10. Yapmak

iyi

 1. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
 2. Bol, yararlı, kazançlı.
 3. Çok.
 4. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren.
 5. Esen, sağlıklı.
 6. Yerinde, uygun.
 7. Yeterli, yetecek miktarda olan
 8. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not.
 9. (Geniş anlamında) a. İşe yarar, ereğine, özüne uygun, doğru yapılmış; doğasına uygun. b. İstenmeğe değer olan. c. Değere yönelmiş, değere ilişkin, değerle belirlenmiş, değerli.
 10. Ahlâkın ve ahlâk felsefesinin temel kavramı: Ahlaksal değer; ahlaksal olanın olumlu ana niteliğini gösteren özel kavram; ahlâkça değerli olan (karşıt kavramı: kötü). Ahlâk felsefesinde şu anlamlarda kullanılır: a. (Skolastikte) Tanrı'nın istemiş olduğu dünyadaki varlık düzeni ile uyum. b. (Kant'ta) İstencin, içerik bakımından değil de, yalnızca ahlâk yasasınca belirlenmiş olan biçimsel niteliği.

iyi adam

 1. (en)Good man, good guy, topper, trump.

ağırlamak

 1. Yavaşlamak
 2. Konuğa saygı göstererek onun her türlü rahatını, gereksinimini sağlamak, ikram etmek, izaz etmek
 3. (en)To show hospitality to sb.
 4. (en)Host.
 5. (en)Wine.
 6. (en)To entertain.
 7. (en)To put sb up.
 8. (en)To extend hospitality.
 9. (en)Entertain.
 10. (en)Wine and dine smb.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

iyiiyi adamiyi ailedeniyi aileden geleniyi akortluiyi akşamlariyi akşamlar demekiyi anlamakiyi anlaşmakiyi anlayaniyiyabiyab ü zehabiyadiyadetağırlamakağırlamaağırlama günüağırlamamakağırlanma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın