make ne demek?

 1. Yapmak

  Who made this plan? / Bu planı kim yaptı?

 2. Etmek, yaptırmak, sağlamak
 3. Yapılış, yapı, şekil, biçim
 4. Yaratmak, yapmak, meydana getirmek, atamak
 5. Mamulât, marka
 6. Hasılat, randıman, verim
 7. Elde etmek
 8. Kazanmak
 9. Varmak

  The bus driver hopes he can make Antalya by ten o'clock tonight. / Otobüs şoförü Antalya'ya bu gece saat onda varabileceğini umuyor.

 10. Ilişki kurmak
 11. (yol)almak
 12. Zorlamak, mecbur etmek, yaptırmak

  They made me do it. / Onu bana yaptırdılar.

 13. Anlamak, anlam çıkarmak

  I can't make anything of this poem. / Bu şiirden hiçbir anlam çıkaramıyorum.

 14. Etmek, tutmak

  Two plus three makes five. / İki artı üç, beş eder.

 15. Düzeltmek, ulaşmak, erişmek, elek
 16. Yetişmek

  I wasn't able to make the eight-thirty boat. / Sekiz otuz vapuruna yetişemedim.

yapmak

 1. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek
 2. Olmasına yol açmak.
 3. Onarmak, tamir etmek.
 4. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek
 5. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek
 6. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek
 7. Düzenli bir duruma getirmek.
 8. Üretmek.
 9. (en)Accomplish.
 10. (en)Acquit oneself.

make a bargain

 1. Anlaşmak (pazarlık)

make a bed

 1. Yatak yapmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

make a bargainmake a bedmake a beelinemake a beeline formake a bidmake a bid formake a big haulmake a big splashmake a blundermake a bolt forMAKmak içinmak sayısımakamakabih
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın