ismi mevsule ne demek?

  1. O şey ki, o kimse ki, manalarının yerine kullanılan, "Ma, Men, Ellezi" gibi kelimelerdir. İki kelimeyi veya manayı birbirine birleştiren, manası kendinden sonra gelen bir cümle ile tamamlanın bir kelimedir. (Osmanlıca'da yazılışı: ism-i mevsule)

ismi meful

  1. Gr: Failin fiili kendi üzerine geçen kelime. Mektub, mazlum, mağdur gibi. (Osmanlıca'da yazılışı: ism-i mef'ul)

ismi mensub

  1. Gr: Kelimenin sonuna Türkçede "Li", Arabça ve Farsçada kelime sessiz harfle bitiyorsa, bir "i", sesli harfle bitiyorsa; yerine göre sesli harf atılarak veya atılmayarak "i" veya "vi" harfi getirilerek yapılan, nereli ve nereye mensub olduğunu ifade eden isimdir. İstanbullu, İstanbuli; Mekkeli, Mekki; Konyalı, Konevi; Bağdatlı, Bağdadi... gibi.) (Osmanlıca'da yazılışı: ism-i mensub)

mevsule

  1. Bitiştirilmiş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ismi mefulismi mensubismi merreismi aletismi azamismi bilinmeyen yazarismi cinsismi failismi geçmekismi hassismi işaretismism i adetism i basitism i cemiism i cinsmevsulemevsulmevsufmevsukmevsukanmevsukiyetmevsukul kelimmevsmevsıkmevsikmevsilmevsimmevmevamevacibmevacib defterimevacib ihracı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın