ilkel ne demek?

 1. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif
 2. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
 3. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
 4. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
 5. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.
 6. (Lat. primitivus < primus - ilk) : 1- Zaman bakımından en eski olan, ilk olan. 2-Gelişmesinin başında bulunan; daha gelişmemiş olan. 3- (Estetikte) Yalın, salt bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan.
 7. (Bak: İbtidai)
 8. (en)Primeval.
 9. (en)Rude.
 10. (en)Rudimental.
 11. (en)Rudimentary.
 12. (en)Proto-.
 13. (en)Primary.
 14. (en)Primitive.
 15. (en)Primordial.
 16. (en)Crude.
 17. (en)Elementary.
 18. (en)Embryonic.
 19. (en)Primal.
 20. (fr)Primitif
 21. (la)Primitivus, primus

ilkel anlam

 1. Bkz. Anlam.

ilkel benlik

 1. (Freudçulara göre ) Ruhun en derin, gerçekler dünyası ile değil bedenle haz ilkesine dayalı ilişkisi bulunan parçası. (Buna göre hemen doyurulmak isteyen kör, kişisel olmayan, içgüdsel tepkilerin uyandığı benlik.)
 2. (en)Id.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilkel anlamilkel benlikilkel benlik erkliliğiilkel birikimilkel birimilkel böceklerilkel cinsiyet kordonlarıilkel çıkarım kuralıilkel dililkel dinilkeilke olarakilkeciilkecilikilkehan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın