ilkel benlik erkliliği ne demek?

 1. (Freud) Gücü gerçeklerle sınırlanmamış olan ilkel benliğin her zaman düşlemeyle doygunluk sağlayarak isteklerini giderebilmesi.

ilkel

 1. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif
 2. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
 3. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
 4. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
 5. Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.
 6. (Lat. primitivus < primus - ilk) : 1- Zaman bakımından en eski olan, ilk olan. 2-Gelişmesinin başında bulunan; daha gelişmemiş olan. 3- (Estetikte) Yalın, salt bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan.
 7. (Bak: İbtidai)
 8. (en)Primeval.
 9. (en)Rude.
 10. (en)Rudimental.

ilkel anlam

 1. Bkz. Anlam.

benlik

 1. Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
 2. Kendi kişiliğine önem verme, kişiliğini üstün görme, kibir, gurur.
 3. Bireyin ne olduğu, ne olmak istediği ve çevresince nasıl tanındığı konularındaki bilinçliliği.
 4. (en)Personality.
 5. (en)Individuality.
 6. (en)Conceit.
 7. (en)Self-respect.
 8. (en)Egotism.
 9. (en)Individualism.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilkelilkel anlamilkel benlikilkel birikimilkel birimilkel böceklerilkel cinsiyet kordonlarıilkel çıkarım kuralıilkel dililkel dinilkeilke olarakilkeciilkecilikilkehanbenlikbenlik başarısızlığıbenlik çatışmasıbenlik çözümlemesibenlik davasıbenlik direnmesibenlik duygu yatırımıbenlik dürtüsübenlik düzeyibenlik gelişimibenlibenligülbenliğin taşmasıbenliğin uçuvermesibenliğinden çıkmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın