ilkel birikim ne demek?

 1. Üretim araçlarının emekten ve üreticiden ayrılmasıyla sermayenin tarihsel doğuşunu hazırlayan, emeği ücretli emeğe dönüştürerek sermayeye bağımlı kılan, kapitalist üretim için gerekli temeli sağlayan ve Karl Marx tarafından tanımlanan tarihsel süreç.
 2. (en)Primitive accumulation.

ilkel birim

 1. Araştırılan evren özelliğine ilişkin bilgi veren en küçük birim, örneğin yaş dağılımının incelenmesinde, kişi; aile genişliği araştırmasında, tek bir aileilkel birim olarak adlandırılır.
 2. (en)Elementary unit.

ilkel benlik

 1. (Freudçulara göre ) Ruhun en derin, gerçekler dünyası ile değil bedenle haz ilkesine dayalı ilişkisi bulunan parçası. (Buna göre hemen doyurulmak isteyen kör, kişisel olmayan, içgüdsel tepkilerin uyandığı benlik.)
 2. (en)Id.

birikim

 1. Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
 2. Gözlemler, deneyler sonucu elde edilmiş şeylerin bütünü, deneyim
 3. Biriktirilen mal veya para.
 4. Herhangi bir aşınma sürecinde veya taşıma işi yapılırken alüvyonlu maddelerin bırakılması.
 5. Toplumların kültürel varlıklarının gelişip genişlemesi ve uygarlık düzeyinin yükselmesi süreci.
 6. Mal ve sermayenin toplanıp çoğalma süreci.
 7. Tasarrufların yeni yatırımlar şeklinde sermaye stokuna eklenmesi.
 8. İşletme kârının kâr payı olarak dağıtılmayıp özkaynağa eklenmesi.
 9. Elektronun serbest kalması sonucu, soğrulan doz debisinin derinliğine artması.
 10. (en)Build-up.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ilkel birimilkel benlikilkel benlik erkliliğiilkel böceklerilkel anlamilkelilkel cinsiyet kordonlarıilkel çıkarım kuralıilkel dililkel dinilkeilke olarakilkeciilkecilikilkehanbirikimbirikim etkenibirikim etkisibirikim katsayısıbirikimcibirikimcilikbirikimlibirikimli çevirim farklarıbirikimli dağılım işlevibirikimli frekansbirikicibirikeçbirikeç veri yolubirikenbiriken sapma
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın