ikiye bölünme ne demek?

 1. Hücrenin iki eşit oğul hücreye bölündüğü, her ikisinin de kromozom takımına aynen sahip olduğu, prokaryot organizmalardaki esas bölünme şekli.
 2. Hücrenin aynı kromozomlara sahip iki kısma bölünmesi.
 3. Her zaman iki kız hücre oluşumuyla sonuçlanan ve bölünmeden önce ana hücre organellerinin duplikasyonuna gereksinim duyulan en önemli hücre çoğalma tipi.
 4. (en)Binary fission, bipartition.
 5. (en)Binary fission.
 6. (fr)Bipartition, division binaire

ikiye bölünmüş

 1. (en)Dimidiate

ikiye bölerek arama

 1. Bk. ikili arama

bölünme

 1. Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması.
 2. Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma.
 3. Bölünmek işi.
 4. Bir molekülün bölünmesi.
 5. Halka kırılması veya bir aromatik halkanın açılması.
 6. Canlı bir hücrenin bölünmesi.
 7. Zigotu izleyen yarıklanma. Vitellus maddesinin miktarı ve dağılımına göre total ve parsiyal olmak üzere iki türlü bölünme biçimi bulunur.
 8. Eşit büyüklükte, iki veya daha fazla kız hücre oluşumuyla sonuçlanan ve genellikle bakteri gibi tek hücreli organizmalarda görülen eşeysiz üreme biçimi.
 9. (en)Scission.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ikiye bölünmüşikiye bölerek aramaikiye bölmeikiye bölmekikiye bölmeli aramaikiye ayırmaikiye ayırma yordamıikiye ayırmakikiye ayrılmaikiye ayrılmakikiyanlıikiyanlı akrabalıkikiyanlı çubukçizimikiyanlı komşulukikiyanlı süreklilikbölünmebölünme ile ilgilibölünmekbölünmemekbölünmemişbölünmezbölünmezlikbölünbölünebilenbölünebilirbölünebilir akreditifbölünebilir grupbölübölü çizgisibölü imibölücübölücü kemer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın