ikili alaşım ne demek?

 1. Yalnız iki elementten oluşan alaşım.
 2. (en)Binary alloy.

ikili açık

 1. Bk. ikiz açık

ikili adlandırma

 1. İlk kez Linnaeus tarafından teklif edilen bir türün iki adla adlandırılması ilkesi, binomial nomenklatür.
 2. (en)Binominal nomenclature.

alaşım

 1. İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te vb. elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım, halita.
 2. İki ya da daha çok metalin birlikte eritilmesi sonucu oluşan katı karışım.
 3. Birden çok ergimiş metalin karıştırılarak soğutulmasından sonra elde edilen özdek.
 4. İki ya da daha çok metalden, kimi durumda da metallerle C,P, Te gibi öğelerden oluşan metal görünümünde katı ya da sıvı karışım.
 5. Madenlerin eriyerek birleşmesi sonunda meydana gelen madde, halita.
 6. (en)Alloy halita.
 7. (en)Amalgamation.
 8. (en)Composite.
 9. (en)Compound.
 10. (en)Composition.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ikili açıkikili adlandırmaikili ağaçikili ahitikili antlaşmaikiliikili aramaikili aritmetikikili ateşlemeikili aygıtikilikil çizgiikil eklemikil eslemliikil eşlemlialaşımalaşım çeliğialaşım elementialaşım eritmealaşım hazırlamakalaşım karbürüalaşımı eriterek ayrıştırmakalaşımlamaalaşımlamakalaşımlı dökme demiralaşıkalaşalaşaalaşağı etmekalaşehiralaşen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın